RESULTAATGERICHT

OPEN, EERLIJK EN BETROUWBAAR

TRANSPARANT

SERVICE GERICHT

ONZE GEDRAGSCODE

ProCC handelt vanuit een mede verantwoordelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever. Wij geven een passend aanbod van producten en diensten, helderheid over verantwoordelijkheden, risico’s en andere condities in contracten en in de uitvoering van projecten.

 

In de samenwerking met de opdrachtgever doen wij zaken in openheid en onderling vertrouwen. Professionaliteit en integriteit gaan daarbij hand in hand. Besluiten worden genomen op basis van zakelijke overwegingen, zonder elkaars onafhankelijkheid in gevaar te brengen.

 

Wij houden ons strikt aan de wettelijke regels en algemeen geaccepteerde

normen die voor de bedrijfsvoering gelden. Corruptie, daar doen wij niet aan mee. Indien wij erachter komen dat onze medewerkers zich hieraan schuldig maken zullen sancties, en in het ergste geval, ontslag volgen.

 

Ons succes wordt bepaald door de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers. Wij willen onze medewerkers stimuleren het beste uit zichzelf te halen voor opdrachtgevers, het bedrijf en voor hun eigen ontwikkeling.

 

In de uitvoering van ons werk letten we zeker op veiligheid. Wij willen de veiligheid van onze mensen op onze projecten waarborgen en verwachten van onze medewerkers dat zij hetzelfde doen.

ONZE DIENSTVERLENING

NIEUWBOUW WONINGEN

FUNDERINGEN

BESTRATINGEN

AFWATERINGS SYSTEMEN EN RIOLERINGEN

Ook bouwen zonder stress?