RESULTAATGERICHT

OPEN, EERLIJK EN BETROUWBAAR

TRANSPARANT

SERVICE GERICHT

DIENSTVERLENING:
AFWATERINGS SYSTEMEN EN RIOLERINGEN

Afwaterings systemen en rioleringen

Afwatering is het afvoeren van een overschot aan (regen)water en als zodanig een onderdeel van de waterkringloop. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels en kanalen

Er zijn twee soorten afwatering:

Er is sprake van natuurlijke afwatering als het water op een natuurlijke wijze via het lozingspunt het gebied verlaat. Hierbij kan het gebied óf te allen tijde, óf alleen bij eb afwateren.

Er is sprake van kunstmatige afwatering als het water met hulpmiddelen, zoals een pompgemaal of watermolen, afwatert uit het gebied

De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren.

Onderhoud

Een rioolleiding blijft niet altijd 100% waterdicht. Door zettingen in de bodem kunnen lekkende buisverbindingen ontstaan, en uiteindelijk kunnen buizen zelfs gaan scheuren. Er ontstaan verzakkingen en ook kunnen boomwortels ingroeien. En door de in het riool aanwezige gassen worden sommige materialen zoals beton en staal aangetast.

Wateroverlast

Wanneer het afvalwater door bovengenoemde oorzaken vanuit het pand niet of niet snel genoeg kan worden afgevoerd naar het hoofdriool zal het een andere uitweg zoeken. Het afvalwater en het regenwater van het dak komt dan via een laag gelegen aansluiting zoals het toilet, badkamer of de keukenafvoer het pand in. Of via de afvoer putten buiten het erf op. Of het water stroomt direct van de straat uw erf op. U kunt zich voorstellen dat er hierbij veel schade en overlast kan ontstaan.

Zodra deze vormen van schade voor de stabiliteit van het riool gevaarlijk worden of de werking van het rioolstelsel bedreigen, moet er ingegrepen worden.

 

Aanleg, inspectie en renovatie van uw afwaterings- en riool systeem kunnen wij deskundig voor u uitvoeren.

Heeft u problemen met uw afwatering dan kunnen wij u op deskundige wijze vrijblijvend adviseren.

ONZE DIENSTVERLENING

NIEUWBOUW WONINGEN

FUNDERINGEN

BESTRATINGEN

AFWATERINGS SYSTEMEN EN RIOLERINGEN

Ook bouwen zonder stress?